กิจกรรมรับฟังบรรยาย หัวข้อ สื่อสารอย่างไรให้ประทับใจผู้ฟัง เนื่องในสัปดาห์วันภาษาไท

วันที่ 26 มิถุนายน 2562 โรงเรียนฤทธิยะวรรณาลัย นำโดย ดร.สุมนา ธิกุลวงษ์ ผู้อำนวยการโรงเรียน และกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย จัดกิจกรรมรับฟังบรรยาย หัวข้อ สื่อสารอย่างไรให้ประทับใจผู้ฟัง เนื่องในสัปดาห์วันภาษาไทย เชิดชูปราชญ์รัตนกวี สดุดีครูกลอนสุนทรภู่ ประจำปีการศึกษา 2562 ได้รับเกียรติจาก คุณชุติมา พึ่งความสุข ผู้สื่อข่าวสำนักข่าวไทย ช่อง 9 อสมท. คุณกัลยาณี สุขษาสุณี คุณอรวรรณ วิชญวรรณกุล นักเขียน และคุณกัณต์ธีภพ ศิโรรัตนพาณิชย์ ณ หอประชุมโรงเรียน (ภาพ:งานโสตทัศนศึกษา/ข่าว:งานประชาสัมพันธ์)