รับสมัครสอบโครงการประเมินและพัฒนาสู่ความเป็นเลิศ TEDET

สมัครได้ที่ห้องวิชาการ อาคาร 1 ชั้น 2 รับเฉพาะนักเรียน โรงเรียนฤทธิยะวรรณาลัย (ประถม) โรงเรียนฤทธิยะวรรณาลัย (มัธยม) เท่านั้น