พิธีสวนสนามและทบทวนคำปฏิญาณตน เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ ประจำปี 2562

โรงเรียนฤธิยะวรรณาลัย นำโดย ดร. สุมนา ธิกุลวงษ์ ผู้อำนวยการโรงเรียน คณะผู้บริหารและคณะครู จัดพิธีสวนสนามและทบทวนคำปฏิญาณตน เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ ประจำปี 2562 ณ ศูนย์กีฬา 60 ปี (ภาพ:งานโสตทัศนศึกษา/ข่าว:งานประชาสัมพันธ์)