กิจกรรมอบรมักเรียนแกนนำ ประจำปีการศึกษา 2562

โรงเรียนฤทธิยะวรรณาลัย นำโดย
ดร. สุมนา ธิกุลวงษ์ ผู้อำนวยการโรงเรียน และกลุ่มบริหารงานบุคคล จัดกิจกรรมอบรมักเรียนแกนนำ ประจำปีการศึกษา 2562 ให้กับผู้แทนนักเรียนจำนวน 360 คน ณ หอประชุมโรงเรียน (ภาพ:งานโสตทัศนศึกษา/ข่าว:งานประชาสัมพันธ์)