จัดกิจรรมสัปดาห์วันภาษาไทย เชิดชูปราชญ์รัตนกวี สดุดีครูกลอนสุนทรภู่ ประจำปีการศึกษา 2562

วันที่ 26 มิถุนายน 2562 โรงเรียนฤทธิยะวรรณาลัย นำโดย ดร.สุมนา ธิกุลวงษ์ ผู้อำนวยการโรงเรียน และกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย จัดกิจรรมสัปดาห์วันภาษาไทย เชิดชูปราชญ์รัตนกวี สดุดีครูกลอนสุนทรภู่ ประจำปีการศึกษา 2562 (ภาพ:งานโสตทัศนศึกษา/ข่าว:งานประชาสัมพันธ์)