ดร. สุมนา ธิกุลวงษ์ ผู้อำนวยการโรงเรียน ร่วมพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) ไทย-อเมริกา-นิวซีแลนด์

วันที่ 3 ธันวาคม 2562 ดร. สุมนา ธิกุลวงษ์ ผู้อำนวยการโรงเรียน ร่วมพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) ไทย-อเมริกา-นิวซีแลนด์ โครงการทุนนักเรียนแลกเปลี่ยนรัฐบาลอเมริกา-นิวซีแลนด์ ณ โรงแรมอมารี ดอนเมือง