ลูกเสือ-เนตรนารี โรงเรียนฤทธิยะวรรณาลัย บำเพ็ญสาธารณะประโยชน์ ถวายเป็นพระราชกุศล

วันที่ 5 ธันวาคม 2562 ลูกเสือ-เนตรนารี โรงเรียนฤทธิยะวรรณาลัย บำเพ็ญสาธารณะประโยชน์ ถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ ณ โรงเรียนฤทธิยะวรรณาลัย (ภาพ:งานโสตทัศนศึกษา/ข่าว:งานประชาสัมพันธ์)