พิธีถวายพวงมาลา วันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว

วันจันทร์ที่ 25 พฤศจิกายน 2562 โรงเรียนฤทธิยะวรรณาลัย นำโดย ดร. สุมนา ธิกุลวงษ์ ผู้อำนวยการโรงเรียน กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน พร้อมด้วยสโมสรลูกเสืออากาศ จัดพิธีถวายพวงมาลา วันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว ณ ศูนย์กีฬา 60 ปี
(ภาพ:งานโสตทัศนศึกษา/ข่าว :งานประชาสัมพันธ์)