พิธีรับเครื่องหมายวูดแบดจ์ สองท่อน (W.B) วูดแบดจ์ประเภทผู้นำ และวูดแบดจ์ประเภทสามัญรุ่นใหญ่

วันที่ 21 พฤศจิกายน 2562 โรงเรียนฤทธิยะวรรณาลัย นำโดย ดร. สุมนา ธิกุลวงษ์ ผู้อำนวยการโรงเรียน และกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน จัดพิธีรับเครื่องหมายวูดแบดจ์ สองท่อน (W.B) วูดแบดจ์ประเภทผู้นำ และวูดแบดจ์ประเภทสามัญรุ่นใหญ่ ณ ศูนย์กีฬา 60 ปี