ประกาศผลสอบ Pre Ent ห้องเรียนพิเศษ 2020

ประกาศผลสอบ Pre Ent ห้องเรียนพิเศษ 2020 

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1

  • ห้องเรียน วิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ Gifted

  • ห้องเรียน วิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ เตรียมทหาร

  • ห้องเรียน English Program EP

 

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4

  • ห้องเรียน วิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ Gifted
  • ห้องเรียน International Program IP

 

ขอความกรุณาผู้ปกครองประเมินความพึ่งพอใจ

หมายเหตุ 1.การเข้าระบบให้กรอกรหัสประชนนักเรียน 13 หลัก ที่ใช้ในการสมัคร

                2.นักเรียนที่มีปัญหาในการเข้าระบบ ติดต่อ [email protected]