การสอบแก้ตัว ภาคเรียนที่ 2/2562

    เนื่องสถานการณ์ไวรัส Covid-19 โรงเรียนฤทธิยะวรรณาลัย จึงปรับการสอบแก้ตัว ครั้งที่ 1,2 ให้นักเรียนติดต่อครูผู้สอน รับงาน/ส่งงาน สอบแก้ตัวผ่าน Line Email ฯลฯ

กำหนดการ

  • วันที่ 7 มี.ค. 63 นักเรียนดูผลการเรียน 2/62 ผ่าน Website http://61.91.155.244/schoolict/schweb/

  • วันที่ 7-9 มี.ค. 63 นักเรียนมีผล 0,ร,มผ, มส. ติดต่อครูผู้สอน

  • วันที่ 9-11 มี.ค. 63 นักเรียนส่งงาน/สอบแก้ตัว ครั้งที่ 1

  • วันที่ 16 มี.ค. 63 ประกาศผลการสอบแก้ ครั้งที่ 1 ผ่าน Website

  • วันที่ 16-18 มี.ค. 63 นักเรียนมีผล 0,ร,มผ, มส. ติดต่อครูผู้สอน และ นักเรียนส่งงาน/สอบแก้ตัว ครั้งที่ 2

  • วันที่ 23 มี.ค. 63 ประกาศผลการสอบแก้ ครั้งที่ 2 ผ่าน Website http://61.91.155.244/schoolict/schweb/

ขั้นตอนการสอบแก้ตัว

6