รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ ม.1,4 ปี 63

 นักเรียนต้องมาถึงสถานที่สอบก่อนเวลา 07.30 น. 

 สำหรับนักเรียนที่ข้อมูลไม่ถูกต้อง ติดต่อที่ line : @rittiya

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 (แก้ไข 5 มิ.ย. 63)

  • ความสามารถพิเศษ –Click

  • นักเรียนในเขตพื้นที่บริการ –Click

  • นักเรียนนอกเขตพื้นที่บริการ   –Click

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4

  • ม.3 เดิมเปลี่ยนแผน –Click

  • ม.3 โรงเรียนทั่วไป –Click


ตารางสอบ


 

ผังการเข้าสอบความสามารถพิเศษ ม.1 วันที่ 2 มิ.ย. 63

ผังการเข้าสอบ ม.1 วันที่ 6 มิ.ย. 63

 

ผังการเข้าสอบ ม.4 วันที่ 7 มิ.ย. 63