รายชื่อสอบ Pre Entrance ห้องเรียนปกติ 2021

** เพื่อคัดกรองป้องกันการแพร่เชื้อ Covid 19 โรงเรียนขออนุเคราะห์ผู้ปกครองไม่จอดรถภายในโรงเรียน **

กำหนดการสอบ

วันสอบ : วันที่สอบ 6 มีนาคม 2564 เวลา 08.30-12.00 น

               นักเรียนให้มาถึงสนามสอบก่อนเวลา 07.30 น.

ตารางสอบ : –Click

อุปกรณ์ในการสอบ : ดินสอ 2B ยางลบ ปากกา

รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ (ข้อมูล ณ วันที่ 5 มี.ค. 64 เวลา 09.30 น.)

  • ม.1 ห้องปกติ –Click

หมายเหตุ

1.ถ้ารายชื่อนักเรียนไม่มีแจ้งข้อมูลได้ที่ Line : @rittiya
2.ถ้ารายชื่อผิดให้แก้ไขในวันสอบ
3.ความหมายของเลขห้องสอบ 214 : อาคาร 2 ชั้น 1 ห้อง 4