รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบ Pre Entrance ปี 62 ประเภทห้องเรียนพิเศษ

รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบ Pre Entrance ปี 62 ประเภทห้องเรียนพิเศษ

  • Pre Gifted ม.1 –Click
  • Pre เตรียมทหาร ม.1 –Click
  • Pre EP ม.1 –Click
  • Pre Gifted ม.4 –Click

หมายเหตุ ถ้ารายชื่อนักเรียนตกหล่นส่งข้อมูลการสมัครมาที่ [email protected]

เพิ่มเติมรายเชื่อ 19 ม.ค. 62

  • Pre Gifted ม.1 –Click
  • Pre เตรียมทหาร ม.1 –Click
  • Pre EP ม.1 –Click
  • Pre Gifted ม.4 –Click