การลงทะเบียนวิชาเลือกเสรี/ชุมนุม 1/65

ขั้นตอนการลงทะเบียน

  • สมัครสมาชิก (สำหรับนักเรียนที่ยังไม่ทราบรหัสผ่าน) –Click

  • การเลือกวิชาเลือกเสรี/ชุมนุม –Click

รหัสนักเรียน ม.1,4 ปี 65

  • ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 –Click

  • ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 –Click

หมายเหตุ

  1. นักเรียนที่มีปัญหาในการเข้าระบบติดต่อ line @rittiya

  2. นักเรียนที่เข้าระหว่างชั้น ติดต่อ line @rittiya


การลงทะเบียนวิชาเลือกเสรี เฉพาะห้องเรียน ม.1,3,5,6 ห้องเรียนปกติ

กำหนดการลงทะเบียน

    เนื่องระบบลงทะเบียนวิชาเลือกเสรีไม่สามารถใช้งานได้ เนื่องจากนักเรียนเข้าระบบพร้อมกันจำนวนมากขอเปลี่ยนกำหนดการลงทะเบียนวิชา (โดยจะเปิดรายวิชาเฉพาะกลุ่มลงทะเบียน) ดังนี้

เนื่องระบบลงทะเบียนวิชาเลือกเสรีไม่สามารถใช้งานได้ เนื่องจากนักเรียนเข้าระบบพร้อมกันจำนวนมาก
ขอเปลี่ยนกำหนดการลงทะเบียนวิชา (โดยจะเปิดรายวิชาเฉพาะกลุ่มลงทะเบียน) ดังนี้
ม.1
กลุ่มที่ 1 ม.1/6-1/11 ลงทะเบียนวันที่ 9 พ.ค. 65 เริ่มเวลา 06.00 น.
กลุ่มที่ 2 ม.1/12-1/17 ลงทะเบียนวันที่ 10 พ.ค. 65 เริ่มเวลา 06.00 น.

ม.3
กลุ่มที่ 1 ม.3/5-3/10 ลงทะเบียนวันที่ 2 พ.ค. 65 เริ่มเวลา 12.00 น.
กลุ่มที่ 2 ม.3/11-3/16 ลงทะเบียนวันที่ 3 พ.ค. 65 เริ่มเวลา 06.00 น.

ม.5
กลุ่มที่ 1 ม.5/3-5/10 ลงทะเบียนวันที่ 4 พ.ค. 65 เริ่มเวลา 06.00 น.
กลุ่มที่ 2 ม.5/11-5/16 ลงทะเบียนวันที่ 5 พ.ค. 65 เริ่มเวลา 06.00 น.

ม.6
กลุ่มที่ 1 ม.6/2-6/9 ลงทะเบียนวันที่ 6 พ.ค. 65 เริ่มเวลา 06.00 น.
กลุ่มที่ 2 ม.6/10-6/15 ลงทะเบียนวันที่ 7 พ.ค. 65 เริ่มเวลา 06.00 น.

 

Link ลงทะเบียน : –Click

รายวิชา ม.1 : –Click

รายวิชา ม.3 : –Click

รายวิชา ม.5 : –Click

รายวิชา ม.6 : –Click


เปลี่ยนการลงทะเบียนชุมนุม

               กำหนดการลงทะเบียน วันศุกร์ที่ 20 พ.ค. 65 คาบเรียนที่ 8 เวลา 14.20-15.10 น. ให้นักเรียนลงชื่อกับครูผู้สอนตามห้องชุมนุมที่แจ้งตาม Link ด้านล่าง โดยแต่ละชุมนุมจะรับไม่เกินจำนวนที่ประกาศไว้

รายวิชาชุมนุม/และห้องเรียน : –Click