นักเรียนเข้าร่วมการแข่งขันในรายการ9th NSDF CHOI YOUNG SEOK RSR Taekwondo Championship 2022

วันที่ 23-24 เมษายน 2565 กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา นำโดยครูกฤตนุ พรมวังและครูกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา ได้นำนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขันในรายการ9th NSDF CHOI YOUNG SEOK RSR Taekwondo Championship 2022 ณ มหาวิทยาลัยรังสิต

ผลการแข่งขัน