ผลการทดสอบ Pre Ent 2019 ห้องเรียนพิเศษ ม.1,4

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1

  • วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ (Gifted)  –Clcik
  • วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ (เตรียมทหาร) –Clcik
  • English Program (EP)  –Clcik

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4

  • วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ (Gifted) –Clcik

หมายเหตุ เนื่องจาก Server ไม่รอบรับ Code ในการประกาศผลสอบรายคน