ผลการทดสอบ Pre Gifted ม.1 ปี 2562

ผลการทดสอบ Pre Gifted ม.1 ปี 2562 (ห้องเรียนพิเศษ วิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์)

[wbcr_php_snippet id=”1238″ title=”connect1″]