ร่วมเดินรณรงค์ จิตอาสา ทำความดีด้วยหัวใจ ร่วมกับสำนักนายกรัฐมนตรี

วันที่ 15 ธันวาคม 2561 โรงเรียนฤทธิยะวรรณาลัย นำโดยครูธัญชนก พรรณวงษ์ นำลูกเสือ-เนตรนารี ร่วมเดินรณรงค์ จิตอาสา ทำความดีด้วยหัวใจ ร่วมกับสำนักนายกรัฐมนตรี โดยการนำของนายกรัฐมนตรี พลเอกประยุทธ จันทร์โอชา ซึ่งเป็นการเดินรณรงค์และทำกิจกรรมจิตอาสาจากทำเนียบรัฐบาล ทำความสะอาด ลอกคูคลอง บริเวณแนวถนนรอบพระราชวัง สวนจิตรลดารโหฐาน และชุมชนพื้นที่ใกล้เคียง

(ภาพ:งานโสตทัศนศึกษา/ข่าว:งานประชาสัมพันธ์)