กิจกรรมรับรางวัลกีฬาสี 2565

กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา จัดกิจกรรมรับรางวัลกีฬาสี 2565 วันที่ 11 พ.ย. 2565
Link รูปภาพกิจกรรมจากงานโสตฯ – Click