ประกาศผลการคัดเลือก ม.3 ต่อ ม.4 ปี 66

แผนการเรียน

  • วิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ –Click
  • คณิตศาสตร์-ภาษาอังกฤษ –Click
  • ภาษาอังกฤษ-ภาษาอังกฤษ –Click
  • ภาษาอังกฤษ-ภาษาญี่ปุ่น –Click
  • ภาษาอังกฤษ-ภาษาจีน –Click
  • ภาษาไทย-สังคมศึกษา –Click
  • ธุรกิจและเทคโนโลยี-ฝรั่งเศส –Click

*สำหรับนักเรียนที่รายงานตัวห้องเรียนปกติ ถ้าไม่จบการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ภายในวันที่ 31 มี.ค. 66 นักเรียนจะไม่มีสิทธิ์เรียนต่อ ม.4 ปี 2566*