ประกาศผลการคัดเลือก ม.1,4 ห้องเรียนพิเศษ ปี 66

ให้นักเรียนที่ผ่านการคัดเลือกรายงานตัว ณ ศูนย์กีฬา 60 ปี โรงเรียนฤทธิยะวรรณาลัย วันที่ 10 มี.ค. 66 เวลา 09.00-12.00 น. (ผู้ปกครองสามารถรายงานตัวแทนนักเรียนได้) โดยแสดงบัตรประจำตัวสอบ หรือ บัตรประชาชนนักเรียน

รายชื่อนักเรียนที่ได้รับการคัดเลือก (ตัวจริง)

 • ม.1 วิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ (Gifted) –Click
 • ม.1 วิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ (STEM) –Click
 • ม.1 วิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ (เตรียมทหาร) –Click
 • ม.1 English Program (EP) –Click
 • ม.4 วิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ (Gifted) –Click
 • ม.4 International Program (IP) –Click

รายชื่อนักเรียนที่ได้รับการคัดเลือก (ตัวสำรอง)

 • ม.1 วิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ (Gifted) –Click
 • ม.1 วิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ (STEM) –Click
 • ม.1 วิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ (เตรียมทหาร) –Click
 • ม.1 English Program (EP) –Click
 • ม.4 วิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ (Gifted) –Click

ขอความกรุณาประเมินการดำเนินงานรับสมัครนักเรียน ปี 66 ห้องเรียนพิเศษ
Click