รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ/ตารางสอบ เข้าเรียน ม.1,4 ห้องเรียนปกติ ปี 66

*รายงานตัว เวลา 07.30 น. ณ ศูนย์กีฬา 60 ปี*
การเข้าห้องสอบ จะมีกรรมการพานักเรียนไปที่ห้องสอบ

กำหนดวันสอบ

  • ม.1 สอบความสามารถพิเศษ วันที่ 15 มี.ค. 66 เวลา 08.30-12.00 น.
  • ม.1 สอบคัดเลือกทั่วไป วันที่ 25 มี.ค. 66 เวลา 08.30-11.30 น.
  • ม.4 สอบคัดเลือกทั่วไป วันที่ 26 มี.ค. 66 เวลา 08.30-11.30 น.

รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ

สำหรับคุณสมบัติการสมัคร ม.1 (ในเขต/นอกเขต) ไม่ถูกต้อง ให้ผู้ปกครองแจ้งแก้ไขภายในวันที่ 25 มี.ค. 66 เวลา 12.00 น.

  • ม.1 ความสามารถพิเศษ –Click
  • ม.1 สอบคัดเลือกทั่วไป –Click
  • ม.4 สอบคัดเลือกทั่วไป –Click

ตารางสอบ/แนวปฏิบัติ สอนคัดเลือกทั่วไป

ตารางสอบ/แนวปฏิบัติ ความสามารถพิเศษ ม.1

  • ด้านกีฬา –Click
  • ด้านศิลปะ –Click

ผังอาคารสอบ

สถิติการรับสมัคร

บัตรสอบ