รางวัลรองชนะเลิศ เหรียญเงินรอบคัดเลือกตัวแทน ภาค 4 “เมืองร้อยเกาะเกมส์”

โรงเรียนฤทธิยะวรรณาลัย ขอแสดงความยินดีกับลูกฤทธิยะคนเก่ง

👉นายเสฏฐวุฒิ หนูจรเพชร👉รางวัลรองชนะเลิศ เหรียญเงินรอบคัดเลือกตัวแทน ภาค 4 “เมืองร้อยเกาะเกมส์”

เพื่อเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติ ครั้งที่ 39