แสดงความยินดีกับตัวแทนเยาวชนไทย ที่ได้รับเหรียญทอง การแข่งขันกีฬาวอลเลย์บอล อาเซียนสกูลเกมส์ 201

โรงเรียนฤทธิยะวรรณาลัย นำโดย ดร.สุมนา ธิกุลวงษ์ ผู้อำนวยการโรงเรียน คณะครูและนักเรียน ขอร่วมแสดงความยินดีกับตัวแทนเยาวชนไทย ที่ได้รับเหรียญทอง การแข่งขันกีฬาวอลเลย์บอล อาเซียนสกูลเกมส์ 2019 ณ ประเทศอินโดนีเชีย โดยมีตัวแทนนักกีฬาจากโรงเรียนฤทธิยะวรรณาลัย ได้แก่ นายนันทวัฒน์ เกรียงเลิศ นายสุทธิพงษ์ ดรหลักคำ นายอับราฮัม แอนโคมาห์