รายชื่อผู้สิทธิ์สอบ Pre Ent ปี 67

รายชื่อผู้สิทธิ์สอบ (รายชื่อเรียงตามอักษรชื่อ)

  • ม.1 ห้องเรียนปกติ + ห้องเรียนพิเศษ –Click
  • ม.1 ห้องเรียนปกติ –Click
  • ม.1 ห้องเรียนพิเศษ –Click
  • ม.4 ห้องเรียนปกติ + ห้องเรียนพิเศษ –Click
  • พิมพ์บัตรสอบ –Click– (สามารถใช้บัตรประชาชน/บัตรนักเรียนได้)

หมายเหตุ

  1. นักเรียนที่รายชื่อตกหล่นติดต่อ line : @rittiya
  2. นักเรียนที่ต้องการสมัครสอบหรือเพิ่มประเภทสอบ สามารถชำระค่าสมัครได้ในสอบ

ตารางสอบ

วิชาที่ในการสอบ

สถานที่สอบ