มนุม E-sports ที่ผ่านเข้ารอบการแข่งขัน ได้ลำดับที่ 6 จาก 128 ทีม ทั่วประเทศ

ขอแสดงความยินดีกับลูกฤทธิยะคนเก่ง

นายพิทยาธรณ์ เทียบดอกไม้

นายกฤตานนท์ เอี่ยมมณีศรีกูล

นายกรกฎ กิมเฮงนายทศพล ศรีใส

นายน่านน้ำ ขอแถมกลาง

นายโจฮานห์ ดีประเสริฐนักเรียน

ในชุมนุม E-sports ที่ผ่านเข้ารอบการแข่งขัน ได้ลำดับที่ 6 จาก 128 ทีม ทั่วประเทศ ในรายการ ROV SBAC – NBU X MOCMOC TV TOURNAMENT 2024