การแข่งขันร้องเพลงภาษาจีน 唱响 中泰情中文歌曲大赛

ขอแสดงความยินดีกับลูกฤทธิยะคนเก่ง

นางสาวปรียนันท์ ดอกบัว ม.5/17

นางสาวเกวรินทร์ แป้นกลัด ม.6/14

นางสาวฐานิศรา อยู่มัย ม.6/15

ที่ได้รับรางวัล รองชนะเลิศอันดับ 1 พร้อมถ้วยรางวัล เงินรางวัล 1,800 บาท และเกียรติบัตรการแข่งขันร้องเพลงภาษาจีน 唱响 中泰情中文歌曲大赛 ณ สถาบันขงจื่อ มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ วิทยาเขต สุวรรณภูมิ