กิจกรรมแนะแนวทุนการศึกษา China Education “One Belt One Road 2023”

วันที่ 29 พฤศจิกายน 2566 โรงเรียนฤทธิยะวรรณาลัยร่วมกับสำนักพัฒนานวัตกรรมการจัดการศึกษา ร่วมจัดกิจกรรมแนะแนวทุนการศึกษา China Education “One Belt One Road 2023”