แผนการเรียนที่รับสมัครนักเรียน ม.4 ปี 67

แผนการเรียนสำหรับสอบคัดเลือกทั่วไป

  1. วิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ จำนวน 18 คน
  2. คณิตศาสตร์-ภาษาอังกฤษ จำนวน 14 คน
  3. ภาษาอังกฤษ-ภาษาอังกฤษ จำนวน 1 คน
  4. ภาษาอังกฤษ-ภาษาญี่ปุ่น จำนวน 7 คน
  5. ภาษาอังกฤษ-ภาษาจีน จำนวน 5 คน
  6. ภาษาไทย-สังคมศึกษา –
  7. ธุรกิจและเทคโนโลยี –
  8. ภาษาอังกฤษ-ภาษาฝรั่งเศส จำนวน 3 คน

รับสมัครวันที่ 9-13 มี.ค. 67 เวลา 08.30-16.30 น.