ประกาศผลสอบ ม.1 ห้องเรียนปกติ ปี 62

รายชื่อนักเรียนที่ผ่านการคัดเลือก

สำหรับนักเรียนที่ผ่านการคัดเลือก ให้รายงานตัววันที่ 3 เมษายน 2562 เวลา 09.00 น. ณ หอประชุม โรงเรียนฤทธิยะวรรณาลัย

คะแนนสอบ