ประกาศผลพิจารณา ยื่นความจำนง ม.4 ห้องเรียนปกติ ปี 62

รายชื่อนักเรียน ม.4 ที่ได้รับคัดเลือก

ให้นักเรียนไปรายงานตัววันที่ 4 เมษายน 62 เวลา 09.00 น. ณ ห้องวิชาการ อาคาร 1 ชั้น 2