นายพลพิพัฒน์ พึ่งธรรมคุณ นักเรียนชั้น ม.6/1 ได้รางวัลเหรียญเงิน ฟิสิกส์โอลิมปิกระดับชาติ ครั้งที่ 18

ดร.สุมนา ธิกุลวงษ์ ผู้อำนวยการโรงเรียน คณะผู้บริหาร คณะครูและนักเรียน ขอร่วมแสดงความยินดีกับ นายพลพิพัฒน์ พึ่งธรรมคุณ นักเรียนชั้น ม.6/1 ได้รางวัลเหรียญเงิน ฟิสิกส์โอลิมปิกระดับชาติ ครั้งที่ 18 ณ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์