ประกาศผลการจัดที่เรียน ม.1 รอบ 2 ปี 65

25650408_055523_9085

 

ผลการจัดที่เรียน –Click

         ให้นักเรียนไปรายงานตัวและ มอบตัวในวันที่ 9 เมษายน 2565 ณ โรงเรียนที่ได้รับการจัดที่เรียน หากไม่ไปรายงานตัวและมอบตัวตามวันที่กำหนดถือว่าสละสิทธิ์ และประสงค์จะจัดหาที่เรียนด้วยตนเอง