ร้อยละ/เปอร์เซ็นต์

ร้อยละ/เปอร์เซ็นต์
ชั้น : ป.4 ,ป.5 ,ป.6 ,ม.1 ,ม.2 ,ม.3
กลุ่มสาระ : คณิตศาสตร์
มาตรฐาน : ค 1.1 ,ค 1.2 ,ค 1.3 ,ค 1.4
รายละเอียด :ร้อยละ/เปอร์เซ็นต์ เป็นเรื่องที่ใกล้ตัวพวกเราและพบเห็นได้ในชีวิตประจำวัน การฝึกใช้ร้อยละ/เปอร์เซ็นต์จะช่วยให้เราคิดคำนวณได้เร็วขึ้น มาดูกันดีกว่าว่า ร้อยละ/เปอร์เซ็นต์ ไม่ยากอย่างที่คิด