การแยกตัวประกอบของพหุนาม

การแยกตัวประกอบของพหุนาม
ชั้น : ม.2
กลุ่มสาระ : คณิตศาสตร์
มาตรฐาน : ค 4.2 ,ค 6.1

รายละเอียด :จำตอนเรียนกันได้ไหมเรามีสูตรของพหุนามที่เราต้องท่องจำทวนย้อนกันไปก็ทวนย้อนกันมาแต่ไม่รู้ว่าที่มาของสูตรที่ท่อง ๆ กันอยู่นั้นมาจากไหนแล้วเอาไปใช้ทำอะไร “คณิตคิดสนุก” ขอเสนอสื่อการสอนทำได้ง่าย ๆ ที่จะทำให้นักเรียนทุกคนเข้าใจที่มาและความหมายของพหุนามให้ดียิ่งขึ้น