จัดการแข่งขันกิจกรรมส่งเสริมนิสัยรักการอ่าน

วันที่ 15 พฤศจิกายน 2561 โรงเรียนฤทธิยะวรรณาลัย นำโดย ดร.สุมนา ธิกุลวงษ์ ผู้อำนวยการโรงเรียน ได้รับเกียรติเป็นสถานที่จัดการแข่งขันกิจกรรมส่งเสริมนิสัยรักการอ่าน ในงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 68 ประจำปีการศึกษา 2561 มีผู้เข้าร่วมการแข่งขันทั้งหมด 303 คน ณ หอประชุมโรงเรียนฤทธิยะวรรณาลัย
(ภาพ:งานโสตทัศนศึกษา/ข่าว:งานประชาสัมพันธ์)