การประชุมผู้บริหารของสหวิทยาเขตวิภาวดี

ดร. สุมนา ธิกุลวงษ์ ผู้อำนวยการโรงเรียน ได้รับเกียรติให้เป็นสถานที่ในการจัดการประชุมผู้บริหาร ของสหวิทยาเขตวิภาวดี ในหัวข้อด้านวิชาการ การประกันคุณภาพภายใน วิทยฐานะ และการนิเทศติดตาม ณ ห้องประชุมมิตรภาพ
(ภาพ:งานโสตทัศนศึกษา/ข่าว:งานประชาสัมพันธ์)