เข้าร่วมการแข่งขันตอบปัญหาทางคณิตศาสตร์ ด้วยเครื่องคำนวณทางวิทยาศาสตร์

วันที่ 18 ธันวาคม 2561 ครูเกียรติสุดา แสงจันทร์ และครูภัสรา ทองเกิด นำนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขันตอบปัญหาทางคณิตศาสตร์ ด้วยเครื่องคำนวณทางวิทยาศาสตร์ โดยประธานในงานคือ นายกิตติ บุญเชิด ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 1 วัตถุประสงค์ที่สำคัญในการจัดการแข่งขันคณิตศาสตร์นี้คือการพัฒนาทักษะการแก้ปัญหาการวิเคราะห์ของนักเรียน และพัฒนาทักษะการสอนคณิตศาสตร์ด้วยเครื่องคำนวณทางวิทยาศาสตร์ของครูผู้สอน โดยจัดการแข่งขัน ณ โรงเรียนสันติราษฎร์วิทยาลัย
ผลการแข่งขัน
ด.ช.อาริยาสุ อาแว ม.2/1
ด.ช.พงศกร ศรีมุงคูณ ม.2/1
ได้รับรางวัลชนะเลิศ เหรียญทอง ได้รับโลห์พร้อมเงินรางวัลจำนวน 10000 บาท