แบบประเมินความพึงพอใจการใช้หลักสูตร 2561

แบบประเมินความพึงพอใจการใช้หลักสูตร 2561โรงเรียนฤทธิยะวรรณาลัย

 • สำหรับครู –Click
 • สำหรับผู้ปกครอง –Click
 • สำหรับนักเรียน ห้องเรียนปกติ ม.1-3 –Click
 • สำหรับนักเรียน ห้องเรียนพิเศษ Gifted –Click
 • สำหรับนักเรียน ห้องเรียนพิเศษ EP –Click
 • สำหรับนักเรียน ห้องเรียนพิเศษ เตรียมทหาร –Click
 • สำหรับนักเรียน ห้องเรียนพิเศษ IP –Click
 • สำหรับนักเรียน ห้องปกติ ม.4-6 วิทย์-คณิตฯ –Click
 • สำหรับนักเรียนห้องปกติ ม.4-6 คณิตฯ-อังกฤษ –Click
 • สำหรับนักเรียน ห้องปกติ ม.4-5 อังกฤษ-อังกฤษ –Click
 • สำหรับนักเรียน ห้องปกติ ม.4-6 อังกฤษ-ฝรั่งเศส –Click
 • สำหรับนักเรียน ห้องปกติ ม.4-6 อังกฤษ-ญี่ปุ่น –Click
 • สำหรับนักเรียน ห้องปกติ ม.4-6 อังกฤษ-จีน –Click
 • สำหรับนักเรียน ห้องปกติ ม.4-5 ภาษาไทย-สังคมฯ –Click
 • สำหรับนักเรียน ห้องปกติ ม.4-6 ธุรกิจ-เทคโนโลยีฯ –Click