นักเรียนแข่งขันคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ระหว่างโรงเรียน ครั้งที่ 16 ณ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา

วันที่ 12 มกราคม 2562 ครูเบ็ญจวรรณ บุสดี ได้พานักเรียนแข่งขันคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ระหว่างโรงเรียน ครั้งที่ 16
ณ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา

ผลการแข่งขัน

ทีมที่ 1 ได้แก่
นายปรพล ด้วงสวัสดิ์
นายธนวัฒน์ กล้าหาญ
ทีมที่ 2 ได้เข้ารอบสองและได้รับรางวัลชมเชย ได้แก่
นายคมกฤษณ์ ทองบุญมา
นายธนวัฒน์ เกิดสวัสดิ์