2558-รายงานการพัฒนาแบบฝึกทักษะการแก้โจทย์ปัญหา วิชาทักษะคณิตศาสตร์ 5 เรื่องความน่าจะเป็น สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนฤทธิยะวรรณาลัย

ชื่อผู้ศึกษา   นายวีระ   กงถัน

กลุ่มสาระการเรียนรู้ คณิตศาสตร์

ระดับชั้น   มัธยมศึกษาปีที่ 6

ปีที่ทำการศึกษา  2558

บทคัดย่อ -Click-