ต้อนรับ รองผู้อำนวยสิวาลัย สวัสดิ์รักษา เนื่องในโอกาสย้ายมาดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยกลุ่มบริหารงานบุคคล โรงเรียนฤทธิยะวรรณาลัย

โรงเรียนฤทธิยะวรรณาลัย นำโดย ดร. สุมนา ธิกุลวงษ์ ผู้อำนวยการโรงเรียน คณะผู้บริหาร คณะครู และนักเรียน ให้การต้อนรับ รองผู้อำนวยสิวาลัย สวัสดิ์รักษา เนื่องในโอกาสย้ายมาดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยกลุ่มบริหารงานบุคคล โรงเรียนฤทธิยะวรรณาลัย ณ หอประชุมโรงเรียน เมื่อวันที่ 11 ธันวาคม 2562 (ภาพ:งานโสตทัศนศึกษา/ข่าว: งานประชาสัมพันธ์)