ขอแสดงความยินดีกับตัวแทนนักกีฬาของโรงเรียน ในการร่วมการแข่งขันกีฬาซีเกมส์ ครั้งที่ 30 ณ ประเทศฟิลิปปินส์

โรงเรียนฤทธิยะวรรณาลัย นำโดย ดร. สุมนา ธิกุลวงษ์ ผู้อำนวยการโรงเรียน คณะผู้บริหาร คณะครูและนักเรียน ขอแสดงความยินดีกับตัวแทนนักกีฬาของโรงเรียน ในการร่วมการแข่งขันกีฬาซีเกมส์ ครั้งที่ 30 ณ ประเทศฟิลิปปินส์
ผลการแข่งขัน
– – นายสุวิจักขณ์ ขุนทอง ม.6/15 เหรียญเงิน กีฬายูยิตสู รุ่นน้ำหนัก 62 กิโลกรัม
– – นายภาณุพงศ์ กิจพงศ์พาณิชย์ ม.6/15 เหรียญเงิน กีฬายูยิตสู รุ่นน้ำหนัก 95 กิโลกรัม