รายชื่อนักเรียนที่มีสิทธิ์สอบ Pre ห้องเรียนพิเศษ 63

สอบวันอาทิตย์ที่ 19 มกราคม 2563 เวลา 08.30-12.00 น.

เข้าแถวที่ศูนย์กีฬา 60 ปี เพื่อฟังคำชี้แจงการเข้าสอบ เวลา 07.30 น.

หมายเหตุ การห้องเรียนพิเศษ วิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ Gified ม.4 อนุญาให้ใช้เครื่องคิดเลขได้