ข้อสอบเพิ่มเติม Pre Gifted M.1 2020 อัตนัย

1.เข้าระบบ http://elearning.rittiya.ac.th/ เลือกเข้าสู่ระบบ

2. ชื่อผู้เช้าใช้ รหัสประชาชน รหัสผ่าน ตัวเลข 4 ตัวแรกของรหัสประชาชน

3.เลือกวิชา Gif2020

4.เลือกแบบทดสอบ

5.เลือกทำแบบทดสอบตอนนี้

หมายเหตุ นักเรียนคนมีปัญหาในการเข้าระบบติดต่อ [email protected]