ประกาศผลสอบ Pre Ent ห้องเรียนปกติ 2020

ประกาศผลสอบ Pre Ent ห้องเรียนปกติ 2020

 

Click

หมายเหตุ 1.การเข้าระบบให้กรอกรหัสประชนนักเรียน 13 หลัก ที่ใช้ในการสมัคร

                2.นักเรียนที่มีปัญหาในการเข้าระบบ ติดต่อ [email protected]