ประกาศผลการคัดเลือกความสามารถพิเศษ ม.1 ปี 63

รายชื่อนักเรียนที่ผ่านการคัดเลือก >> Click <<

หมายเหตุ

  1. ให้นักเรียนที่ผ่านการคัดเลือกรายงานตัวผ่าน Line @Rittiya โดยถ่ายรูปนักเรียนพร้อมแจ้งชื่อ-นามสกุล

  2.  ให้นักเรียนที่ผ่านการคัดเลือกเข้าสอบในวันที่ 6 มิ.ย. 63 เพื่อใช้คะแนนในการจัดห้องเรียน