ประกาศผลการคัดเลือก ม.1 ห้องเรียนปกติ ปี 63

การคัดเลือก

  • ในเขตพื้นที่บริการ >> Click <<

  • นอกเขตพื้นที่บริการ >> Click <<

  • เงื่อนไขพิเศษ >> Click <<

  • คะแนนสอบ >> Click <<

    สำหรับนักเรียนที่ได้รับการคัดเลือกให้รายงานตัวผ่าน QR Code ด้านล่าง โดยส่งข้อมูล ดังนี้ 1) ประเภทที่สอบได้ 2) รหัสประจำตัวสอบ 3) ชื่อ-นามสกุล 4) รูปนักเรียน

    วันที่ 11-12 มิ.ย. 63 ให้นักเรียนบันทึกการมอบตัวและพิมพ์ใบมอบลงในกระดาษตัวสีเหลือง(หน้า-หลัง)ที่โรงเรียนแจกให้ บันทึกมอบตัวได้ที่ https://www.bangkok2.org/

    วันที่ 12 มิ.ย. 63 ประกาศผลการจัดห้องเรียน

    วันที่ 13 มิ.ย. 63 มอบตัวนักเรียน

สำหรับรายงานตัว