ประกาศผลการพิจารณา ม.1 รอบ 2 ประจำปีการศึกษา 2563

รายชื่อ – Click

ให้นักเรียนที่มีรายชื่อรายงานตัวและมอบตัวตามโรงเรียนที่ประกาศ ในวันที่ 21 มิ.ย. 63